Choose language: English Deutsch

Wymagany dodatek Flash Player 10

Get Adobe Flash player
           
"... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ..."
Projekt nr WND-RPSW.01.01.00-26-011/09 pod nazwą "Wzrost konkurencyjności Spółki poprzez rozbudowę oferty asortymentowej i podniesienie jakości produkowanych wyrobów - uruchomienie nowej linii produkcyjnej" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 i budżetu państwa. Poziom dofinansowania wynosi 50%. Umowa o dofinansowanie nr WND-RPSW.01.01.00-26-011/09-00.